ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

 

Σε όλα τα χωριά της Ελλάδας, που όσο μεγάλη ή μικρή ιστορία έχει το καθένα μέσα στο χρόνο, βρίσκουμε ομοιότητες πολλές στα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι λοιπόν και στην ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ. Έχει σημασία να κατανοήσουμε το ρόλο τους στη ζωή των κατοίκων και να μην τα βλέπουμε αποκομμένα από το πλαίσιο στο οποίο κάποτε ήταν χρήσιμα. Οι παλιοί χωριανοί ήταν και αυτοί άνθρωποι, είχαν ανάγκες. Έκαναν οι νοικοκυρές τις δουλειές τους, οι άντρες είχαν άλλα μέσα προς εξυπηρέτησή τους.