Ημερομηνία: 2015-02-26

Από: ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 29-11- 1825, ΑΠΟ ΔΙΒΡΗ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΥΡΝΤΑΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΥΡΝΤΑΝΑΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΟΥΡΚΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ

εκ Δίβρης τη 29 9μβρίου 1825
ο ταπεινός Σας δούλος Γεώργιος Σισίνης
Επιστολή προς τον Ζαΐμην
Ευγενέστατε αδελφέ
Από του Τατάραλη οπού φυλάττουν και μου ήφεραν ένα προσκυνοχάρτι, οπού γράφει ο Τζιαφέρ Φιδάς, δια να προσκυνήσουν εις όλην την Κάπελην. Εις Γαστούνην είναι έως 6: χιλιάδες εχθροί, είχον κάποιους Καλιτζέους πιασμένους σκλάβους τους οποίους ο Φεϋζουλάγας εξαγόρασε, και τους έστειλε εις Καλίτζα και κάθονται απείραγοι, οι οποίοι έγραψαν εις τα άλλα χωρία, να πάν να προσκυνήσουν. Έστειλε και ο Ιμπραήμης άλλα προσκυνοχάρτια εις Μπουρντάνου δια να τα σκορπίσουν, έστειλεν και πολλούς αποστόλους. Αυτός είναι ο αληθινός πόλεμός μας και όχι το τουφέκι, δια τούτο προσμένω τους στρατηγούς κύριον Δεληγιάννην και Κολιόπουλον να έλθουν να ιδώμεν τι θα αδάσωμεν(;) διότι βλέπω εις τον λαόν αδιαφορίαν και δειλίαν… Οι Τούρκοι εγύρεψαν και έναν από εδώ ονόματι Κλαμαριάν, και άρχισα να μπαίνω εις υποψίαν… η Γαστούνη έχει όλους τους Λαλαίους και Γαστουναίους, και όλην την καβαλαρίαν του Ιμπραήμ επειδή και εις Πάτραν δεν ημπορούν να ζήσουν τα άλογά τους, με τους οποίους είναι φερμένος ο Χουσεΐν Μπέης, και του λεχει ειπωμένο ο Πασιάς, όταν ειδή σφύξιν από Ρωμαίους να τραβήξη δια Μοθωκόρωνα, εγώ σήμερον έστειλον όλας αυτάς τας ειδήσεις εις Ναύπλιον… Ο Δημήτριος Πλαπούτας υποβάλλει στην Διοίκηση στις 9 Δεκεμβρίου 1825 επιστολή του Γ. Σισίνη προς τον Ανδρέα Ζαΐμη. Ομιλεί σαφώς για τις προσπάθειες του Ιμπραήμ και των Τούρκων για να αναγκάσουν τους κατοίκους των χωριών της Κάπελης να προσκυνήσουν. Υπήρχαν προσκυνημένα χωριά μεταξύ αυτών το Καλίτζα, ακόμη υπήρχε υποψία για κάποιον Κλαμαριά στην Δίβρη.

Νέο σχόλιο